Dobrodošli

Dobar smeštaj svinja jedan je od najvažnijih preduslova za uspešnu proizvodnju svinja. Smeštaj svinja u najtešnjoj je vezi s bitnim faktorima: ishranom, negom, reprodukcijom, selekcijom i zdravstvenim stanjem životinja. Takođe neposredno utiče na: proizvodnju kvalitetnog potomstva, povećanje broja i zdravlja prasadi u leglu, konverziju hrane, brzinu, rezultate u tovu svinja, pojeftinjenje proizvodnje, radni učinak i utrošak rada, smanjenje zagađivanja okoline.

Savremeni uzgoj svinja zahteva usklađenost navedenih činilaca, što omogućuje maksimalno iskorištavanje u proizvodnji.

Ako se porodično gazdinstvo namerava baviti uzgojem svinja i postizati visoke proizvodne i finansijske rezultate, mora izgraditi objekte koji će osigurati optimalane uslove smeštaja.

Branislav Branković

Oxford

NAČELA IZGRADNJE SVINJOGOJSKIH OBJEKATA

Objekti za smeštaj i uzgoj svinja moraju se izgraditi tako da svinjama omoguće najbolje uslove za život. Proizvodnja svinja može biti uspešna samo u objektima koji su dovoljno topli, dobro prozračni i osvetljeni, te suvi i čisti. Staje moraju biti tako koncipirane da zaštite svinje od nepovoljnih klimatskih uticaja te da se proizvodnja odvija sa što manje ljudskog rada.